Eu domyPROČ MÍT EU DŮM – EKONOMICKY ÚSPORNÝ DŮM?

ZÁKLADEM JE DŮMYSLNÉ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE OBVODOVÝCH STĚN EU DOMUVlastníme Vzor průmyslového vlastnictví – více zde...DÍKY NAŠÍ OJEDINĚLÉ TECHNOLOGII ZÍSKÁTE:

Vysokou energetickou úspornost za bezkonkurenční cenu!!!

Tam kde jiní končí, my začínáme: Od většiny dřevostaveb se konstrukce EUdomu a síla obvodového pláště podstatně liší. Porovnejte: Tloušťka obvodových stěn cca 45cm (koeficient prostupnosti tepla U = 0,08 - 0,09 W/m2K), což odpovídá zdi z keramických tvárnic o tloušťce cca 110cm! Síla izolace v podlaze prvního podlaží min. 17cm + 5-6cm leštěný beton! Stropní izolace 22cm + 5cm podlahová izolace + cca 5cm beton. Síla izolace v podkroví cca 40cm. Proto se energetická úspornost zvyšuje a náklady na vytápění domu jsou minimální.


Opláštění domu a vnitřních stěn

Oboustranné opláštění stěn, obvodových i vnitřních, tvoří ohni-odolné desky o síle 125mm zvané Fermacell. Jsou to patentované homogenní desky lisované pod obrovským tlakem s vlastnostmi blížícími se betonu, výrobce Německo.


Perfektní akustické vlastnosti

Nadstandartní akustické izolace je dosaženo nejen díky síle izolací Knauf, ale i díky špičkovým oknům Schuco Living s trojnásobným těsněním, šířky rámu 82mm!, kování Winkhaus, kliky Secustik.


Trvanlivost, stabilitu, úspornost, zdravé bydlení vhodné i pro alergiky a starší lidi

Díky své silné konstrukci jsou EUdomy velmi odolné. Použité materiály a technologie zajistí dlouhou životnost domu (i po několik generací) a zdravé klima, což je zárukou zdravého bydlení v suchém prostředí bez nežádoucích plísní aj. Další nespornou výhodou EUdomů je schopnost dům rychle a snadno vytopit (až 5x rychleji, jak zděné stavby) a toto teplo si dlouho udržet. Naopak v létě si EUdům udrží při správném režimu příjemné klima i bez klimatizace.


Tam kde jiní končí, my začínáme - porovnání níže

Červené světlo je ukazatelem nežádoucí tepelné propustnosti stěn!


Infra - běžné domy

Infra EUdomy - skutečně Ekonomicky Úsporné domy
Suchý výrobní proces

Veškeré prvky stavby jsou vyrobeny jako prefabrikáty v suchých montážních halách a jsou přísně chráněny před kontaktem s vlhkým prostředím až do doby samotné montáže na stavbě. Je již dávno znám fakt, že realizace staveb pod širým nebem = střídání teplot, voda, sníh atp. není vhodným řešením. Kombinace suché výroby spolu s bezkonkurenční sílou stěn je zárukou kvality a spokojených klientů.Dům realizován tímto "hůlkovým" systémem z tenkých latí (tenké stěny)
je nechán na pospas klimatickým podmínkám.
OSB desky nejsou rovněž ideálním řešením pro zdravé, ekonomické a moderní bydlení.Rychlost výstavby

Pokud je hotová základová deska domu, je hrubá stavba EUdomu (tj. obvodové stěny, příčky, stropy, střešní konstrukce) sestavena za cca 2-4 dny. Kompletní dokončení domu „téměř“ na klíč je pak možno provést do 2-4 měsíců.


Mimořádná variabilita

Jedinečnou výhodou EUdomů je mimořádná variabilita skeletových konstrukcí. To umožňuje vytvoření téměř jakéhokoliv interiéru dle přání objednatele. Každý si nakreslí svůj dům dle svých představ a peněženky. :)


Tepelný odpor a součinitel tepla dle ČSN EN ISO 6946 při tl. fasádní zolace 12cm:

Tepelný odpor konstrukce R: 10.97 m2K/W. Součinitel prostupu tepla konstrukce U: 0.090 W/m2K. Norma připouští - U 0.25 W/m2K.


MODERNÍ SUCHÁ TECHNOLOGIE


Moderní suchá technologie našich staveb


Výroba komponentů na váš EUdům probíhá v suchém prostředí výrobních hal. Dílce jsou opracovány s přesností desetin mm. Vnější i vnitřní stěny tvoří moderní ohnivzdorný Fermacell. Výroba je neustále pod přísnou kontrolou, což neplatí o většině jiných staveb realizovaných pod širým nebem.


TUDY CESTA NEVEDE!Původní starší technologie běžných staveb

Od „hůlkových“ staveb lepší firmy ustoupili z několika důvodů:

1. Stavba probíhá za nepříznivých klimatických podmínek – déšť, sníh aj.

2. Hlavní míra odpovědnosti a rizika spočívá na montážní partě bez dohledu

3. Dřevo vlhne, pracuje - menší přesnost a zdlouhavost výstavby

4. Použití lacinějších materiálů jako např. OSB desky aj.

5. Síla stěn mnohem tenčí jak u EUdomůKvalitní zateplenou termodeskou stavba Vašeho EUdomu začíná...

IZOLAČNÍ SYSTÉM - zateplení v provedení EU Domy


Bližší specifikace

U = 0,08 - 0,09 W/m2K


Součinitel propustnosti tepla je označován písmenem U – udává se v jednotkách W/(m2K),
Charakterizuje tepelně izolační schopnosti konstrukce a je hlavním ukazatelem energetické náročnosti domu.

U běžných staveb se uvádí hodnota kolem U = 0,15 - 0,30 W/m2K.

Standardem EUdomů je hodnota pohybující se kolem U = 0,08 - 0,09 W/m2K, což jsou hodnoty, které se již přibližují požadavkům kladeným na pasivní domy.Řez obvodovou stěnou u EUdomů
U = 0,08 - 0,09 W/m2K
1. Fasádní izolace 120 -150mm, 2. Konstrukčně velmi pevný, ohni a vodě odolný Fermacell 12.5mm, 3. Vrstvená natura izolace Knauf 220mm, 4. Nosná deska 220mm, 5. Parozábrana, 6. Natura izolace Knauf 60mm, 7. Laťování - hranol 60mm, 8. Konstrukčně velmi pevný, ohni a vodě odolný Fermacell 12.5mm.

Tloušťka celkem včetně omítek a fasády cca 45cm.

Klasifikovaná třída požární odolnosti:

Požárně klasifikační osvědčení: PKO-10-047/AO204. Průkazné hodnoty požární odolnosti stěn byly stanoveny teoreticko experimentálně posouzením mezních stavů v souladu s požadavky ČSN 73 0810 na základě výsledků ze zkoušky a výpočtů. Zkouška byla vyhodnocena podle ČSN EN 1365-1-Nosné prvky-Část 1: Stěny a ČSN 73 0810: Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. Stěny mají v souladu s ČSN 73 0810 následující hodnoty: REI 15 DP2; REW 15 DP2; REI 45 DP3; REW 45 DP3
Nezaměstnáváme obrovský aparát úředníků, mana-žerů, technologů, ekonomů, skladníků, ředitelů, účetních, „lobistů“ apod. Nemáme drahé reklamy ani tým asistentek, sekretářek, poradců, tiskových mluvčích aj. My Vás neohromíme luxusní kanceláří, ani drahou (mnohdy i zavádějící) reklamou, protože to vše v konečném důsledku stejně vždy zaplatí zákazník...

Díky těmto ušetřeným nákladům a dvacetiletým obchodním zkušenostem Vám můžeme postavit skvělý dům za skvělou cenu.